Razpolovitev bitcoina – je sedaj čas za vlaganje v Bitcoin?

Danes se bo bitcoin razpolovil. Kaj prinaša razpolovitev BTC in kakšna so pričakovanja?

Kaj bo prinesla tokratna razpolovitev?

Danes smo priča tretji razpolovitvi bitcoina. Veliko je vprašanj in špekulacij, kaj bo tretja razpolovitev bitcoina prinesla tokrat. Nagrada za rudarjenje bitcoina, se bo namreč zmanjšala že tretjič za polovico. Ko se nagrada na bitcoin blok, ki je potrjen med rudarjenjem, prepolovi, se ponudba bitcoinov zmanjša, kar navadno pozitivno vpliva na njihovo ceno. Kako bo tokrat?

Trenutna nagrada za rudarjenje bitcoin blokov bo po razpolovitvi znašala 6,25 bitcoina. Z razpolovitvijo, se stopnja inflacije zniža in se s tem tudi omeji ponudba. To se zgodi na približno vsake 4 leta oziroma natančneje na vsakih 210.000 blokov. To naj bi se dogajalo, dokler ne bo v obtoku 21 milijonov kovancev, kar pa naj bi bilo šele leta 2140.

Bitcoin je do zdaj od svojega nastanka doživel dve razpolovitvi. 28. novembra 2012 je bila nagrada znižana iz 50 bitcoinov na 25. Nato julija 2016, ko je bila po razpolovitvi nagrada za bitcoin blok 12,5 bitcoina.

Trenutna rast cene kot učinek napovedane razpolovitve?

Nekateri analitiki so prepričani, da je trenutni trend naraščanja neposredni učinek majske razpolovitve, saj vlagatelji skušajo kupiti bitcoin in ujeti zadnji trenutek, preden bo ponudba manjša (zaradi česar se utegne vrednost zvišati).

Karkoli se bo zgodilo, je zdaj eden ključnih trenutkov za bitcoin, tega pa se zavedajo tudi vlagatelji. Ko je pred dnevi vrednost bitcoina čez noč zrasla za 15 odstotkov, se je ena največjih borz s kriptovalutami na svetu (30. aprila) sesula. To se je zadnjič zgodilo poleti leta 2017, čemur je sledil največji priliv vlagateljev do sedaj. Hkrati pa globalno zanimanje za bitcoin danes ni niti blizu ravni s konca leta 2017.

Kripto analitik Pedro Febrero pravi, da se zdi, da je ponovno na trgu zelo aktivnih veliko tistih, ki so že lastniki bitcoinov. Ti se pripravljajo na razpolovitev in poskušajo zgrabiti priložnost, preden do razpolovitve dejansko pride.

Preizkusite se v vlaganju v kriptovalute. Če še nikoli niste trgovali s CFD-ji, je lahko zdaj čudovita priložnost. Za to je kot nalašč portal eToro, ki je preprost za registracijo in trgovanje ter nudi vrsto možnosti.

Najbolj obiskane spletne strani z kripto vsebino

Tečajnica
Merjenje vrednosti tečajev
Menjalnica
Najbolj obiskana menjalnica
Menjalnica
Ameriška borza s kriptovalutami
Menjalnica
Borza z ogromnim število kriptovalut
Orodje
Raziskovalec Ethereum verige
Menjalnica
Menjalnica z bazo v Ameriki
Novice
Popularen kripto forum
Orodja
Največje tržišče za rudarjenje
Menjalnica
Menjalica v lasti Circla

 

Obdavčitev kriptovalut


Kupovanje oziroma trgovanje kriptovalut je povsem legalno. In nekateri to imajo kot dodaten prihodek. Točno ali je za trgovanje z kriptovalutami treba plačati davek, je najbolje prebrati najnovejši zapis na Finančna uprava Republike Slovenije: V kratkem pa naj bi bilo sledeče:

 • nakup in prodaja kriptovalut nista obdavčljiva. Če fizična oseba trgovanja ne opravlja kot dejavnost, ni obdavčljiv tudi dobiček, ki ga dosežete s prodajo vaših kriptovalut. Zaslužka s prodajo kriptovalut po višji ceni, kot ste jih kupili, torej ni potrebno prijavljati FURS in se ne šteje v davčno osnovno za dohodnino.
 • rudarjenje kriptovalut je obdavčljivo. Prihodek, ki ga dosežete iz rudarjenja kriptovalut, je obdavčljiv in ga je potrebno prijaviti FURS oziroma na vaš pristojni davčni urad.

Drugače pa je FURS objavil 11 primerov:

 1. Fizična oseba je del svojih prihrankov vložila v nakup virtualnih valut. Z virtualnimi valutami je aktivno dnevno oziroma tedensko trgovala, kar se je odrazilo v 107. trgovalnih dneh in v 1.020 naročilih nakupov in prodaj, ki jih je oseba opravila v obdobju enega leta. Vrednost vseh izvedenih transakcij na trgih virtualnih valut je v tekočih cenah, presegla 1 mio €, povprečna vrednost portfelja [(končna + začetna vrednost)/2] v tem obdobju pa znaša 200.000 €.

Število trgovalnih dni, ki jih je davčni zavezanec v opravil v obdobju enega leta, število realiziranih naročil, ki jih je zavezanec opravil v obdobju enega leta, vrednost realiziranih transakcij tem obdobju, ter povprečna vrednost portfelja virtualnih valut kažejo, da ima ustvarjen dohodek naravo dohodka iz opravljanja dejavnosti. Oseba ga dosega z rednim in trajnim trgovanjem (trajno, aktivno, samostojno in neodvisno delovanje, usmerjeno v pridobivanje dobička oziroma dohodka).

 1. Fizična oseba aktivno trguje na trgih virtualnih valut. V obdobju enega leta je tako na teh trgih imela 103 trgovalne dneve. Povprečna vrednost portfelja [(končna + začetna vrednost)/2] v tem obdobju je znašala 210.000 €. Hkrati je fizična oseba del (neformalno) organizirane skupine ljudi, ki si je načrtno razdelila posamezne delovne naloge (npr. spremljanje posameznih segmentov trga virtualnih valut). Med seboj si izmenjujejo pridobljena znanja, podatke in informacije oziroma na drug način (poslovno) sodelujejo z namenom doseganja dobičkov pri trgovanju.

Število trgovalnih dni, ki jih je davčni zavezanec v opravil v obdobju enega leta, povprečna vrednost portfelja virtualnih valut in obstoj organizacijske strukture namenjene doseganju večje uspešnosti pri trgovanju, kažejo, da ima ustvarjen dohodek naravo dohodka iz opravljanja dejavnosti. Oseba ga dosega z rednim in trajnim trgovanjem (trajno, aktivno, samostojno in neodvisno delovanje, usmerjeno v pridobivanje dobička oziroma dohodka).

 1. Fizična oseba trguje na borzah. V obdobju enega leta je na borzah virtualnih valut izvedla 1.080 naročil poslov. Skupna vrednost vseh transakcij fizične osebe na trgih virtualnih valut presega 1 mio €. Oseba vlaga oziroma investira v specializirano računalniško in drugo opremo in/ ali v pridobivanje informacij, znanj in poslovnih povezav za namene trgovanja z virtualnimi valutami.

Število realiziranih naročil, ki jih je davčni zavezanec opravil v obdobju enega leta, vrednost realiziranih transakcij v obdobju enega leta, ter vlaganja v opremo in/ali v pridobivanje informacij za namene trgovanja kažejo, da ima ustvarjen dohodek naravo dohodka iz opravljanja dejavnosti. Oseba ga dosega z rednim in trajnim trgovanjem (trajno, aktivno, samostojno in neodvisno delovanje, usmerjeno v pridobivanje dobička oziroma dohodka).


V primerih od 1 do 3 ima ustvarjen dohodek naravo dohodka iz opravljanja dejavnosti. Oseba mora najkasneje, ko so razvidne okoliščine trajnega, rednega trgovanja, registrirati ustrezno dejavnost, dokumentirati svoje poslovne dogodke in voditi ustrezne poslovne knjige v skladu z računovodskimi standardi.


 1. Fizična oseba je v letu 2015 kupovala virtualne valute. Skupna vrednost nakupov v letu 2015 je znašala 50.000 €. Opravila je več kot 950 naročil nakupov virtualnih valut. Skupno število dni, v katerih je izvedla naročila, pa je presegalo eno tretjino leta. S kupljenimi virtualnimi valutami fizična oseba v naslednjih dveh letih ni trgovala. Držala jih je v lasti kot naložbo. V letu 2018 je fizična oseba virtualne valute prodala, skupna vrednost prodaj pa je znašala 250.000 €, pri tem je opravila 985 naročil prodaj virtualnih valut. Skupno število dni, v katerih je izvajala ta naročila, pa je bilo večje od 100.

Fizična oseba v obravnavanem primeru ni opravljala dejavnosti trgovanja z virtualnimi valutami, kljub temu, da je v letu 2015 opravila večje število naročil nakupov virtualnih valut (950) v razdobju ene tretjine leta in v letu 2018 opravila 985 naročil za prodajo v obdobju ene tretjine leta. Fizična oseba je v letu 2015 opravila nakupe virtualnih valut, čez dve leti, to je v letu 2018, pa je slednje prodala, kar pomeni, da fizična oseba trgovanja ni izvajala aktivno (v letu 2016 in 2017 ni ne kupovala niti prodajala), kar bi lahko nakazovalo na opravljanje dejavnosti. Nakupe virtualnih valut ni opravila z namenom doseganja dobička na podlagi izkoriščanja kratkoročnih nihanj cen virtualnih valut, temveč z namenom dolgoročne investicije. Vrednost realiziranih naročil virtualnih valut v obdobju leta 2018 je znašala 250.000 €, kar pa se skupaj z ostalimi okoliščinami, ne prepozna, da gre za opravljanje dejavnosti trgovanja z virtualnimi valutami,

 1. Fizična oseba je v letu 2017 investirala 500.000 € v kriptografske žetone. Nakupe je opravila z 20 naročili v desetih trgovalnih dneh. Po nekaj mesecih je fizična oseba kupljene kriptografske žetone prodala in pri tem iztržila 1.500.000 €. Prodaje je izvedla v 10 trgovalnih dneh z 20 naročili. Drugih nakupov in prodaj virtualnih valut fizična oseba ni opravila. Za realizacijo navedenega posla ni vlagala sredstev za pridobitev informacij in znanj.

V obravnavanem primeru fizična oseba ni opravljala dejavnosti trgovanja s kriptografskimi žetoni, čeprav predstavlja vrednost poslov sklenjenih pri trgovanju z njimi v obdobju enega leta večjo vrednost (2.000.000 €) in povprečna vrednost portfelja virtualnih valut v letu znaša 1.000.000 €. Tega pa fizična oseba ni dosegla z večjim številom realiziranih naročil, saj je slednje izvedla samo v okviru 40 naročil v 20 trgovalnih dneh, kar pomeni, da trgovanja ni izvajala kontinuirano, temveč je šlo za enkraten podvig. Poleg tega fizična oseba za realizacijo tega posla ni vlagala sredstev za pridobitev informacij in znanj ter nakupe in prodaje je izvedla samostojno.

 1. Fizična oseba tekom celega leta doseže dohodek iz rudarjenja virtualne valute v višini 3.000 €, npr. 250 € mesečno. Računalnik, ki je dovolj zmogljiv tudi za rudarjenje, uporablja ga pa tudi za osebne potrebe, je kupila sama. Fizična oseba ni vlagala sredstev v namensko opremo in druga sredstva za opravljanje dejavnosti ter ni vlagala sredstev v pridobivanje informacij, znanj in tehnologij. Rudarjenje je izvajal sama in ne v neki organizacijski strukturi, kjer je obstajala delitev dela med več osebami.

V obravnavanem primeru se dohodek, ki ga fizična oseba v obliki virtualne valute pri kreiranju oz. »rudarjenju«, obdavči kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2 in ne gre za opravljanje dejavnosti. Fizična oseba sredstev ni vlagala za nakup namenske opreme za rudarjenje, prav tako ni vlagala sredstev za pridobitev znanja oziroma za izobraževanje s področja rudarjenja virtualnih valut.

 1. Fizična oseba na leto doseže dohodek iz rudarjenja virtualnih valut v višini 24.000 €. Fizična oseba v koledarske letu rudari kontinuirano in samostojno tekom celega leta. Veliko svojega časa nameni spremljanju stanja na trgu in profitabilnosti rudarjenja posamezne virtualne valute. Za potrebe rudarjenja je vložila sredstva za nakup namenske opreme, računalnika, ki je dovolj zmogljiv za rudarjenje. Poleg tega je fizična oseba vlagala sredstva za pridobivanje informacij ter za izobraževanje in to tudi s pridom uporabljala pri rudarjenju.

V obravnavanem primeru je na podlagi opisanih dejstev in okoliščin mogoče opredeliti, da fizična oseba opravlja dejavnost rudarjenja virtualnih valut, ker rudari kontinuirano, neodvisno in samostojno tekom celega leta, pri tem je znesek narudarjenih virtualnih valut znaten. Poleg tega je fizična oseba z namenom, da je učinkovitejša pri tem vlagala sredstva v nakup namenske opreme ter za pridobivanje informacij in slednje tudi uporablja pri rudarjenju oz. doseganju dohodka v obliki virtualnih valut.

V povezavi s primeri rudarjenja oziroma potrjevanja transakcij (v nadaljnjem besedilu: rudarjenje) kot tudi v primeru trgovanja z virtualnimi valutami izpostavljamo, da za opredelitev narave dohodka ni relevantna starost posameznika, saj se dohodek za namene obdavčitve obravnava po vsebini in ne glede na lastnosti ekonomskega nosilca. Prav tako ni relevantno, na kakšen način je posameznik prišel do lastništva računalnika oziroma s kakšnim namenom je bil nabavljen računalnik, s katerim se rudari, pomemben je namen, za katerega se uporablja.

 1. Fizična oseba je narudarila virtualno valuto, ki je bila v trenutku, ko je bila narudarjena vredna 1.000 €. Čez pol leta je ta fizična oseba virtualno valuto prodala za 1.300 €.
 1. a) V primeru, da je virtualno valuto z rudarjenjem dosegla fizična oseba, ki rudarjenja ne opravlja v okviru dejavnosti, se doseženi dohodek pri kreiranju oziroma rudarjenju virtualnih valut obdavči v skladu z ZDoh-2 kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2. Ob odsvojitve take virtualne valute pa se dohodnine ne plača na podlagi 1. točke 32. člena ZDoh-2.
 2. b) V primeru, da je virtualno valuto z rudarjenjem dosegla fizična oseba, ki rudarjenje opravlja v okviru dejavnosti, se narudarjena virtualna valuta v celoti šteje za prihodek iz dejavnosti. Do odsvojitve in ob odsvojitvi virtualne valute se morebitni prihodki oziroma odhodki vključujejo v davčno osnovo po splošnih pravilih za obdavčitev dejavnosti, torej v odvisnosti od računovodske obravnave poslovnih dogodkov.
 1. Fizična oseba, posrednik oziroma upravljalec trguje z virtualnimi valutami za račun drugih oseb – naročnikov oziroma vlagateljev. Svoje storitve posrednik naročnikom zaračunava bodisi v obliki provizije od posla bodisi na drug način.

Kadar fizična oseba proti plačilu (v kateri koli obliki) trguje z virtualnimi valutami in/ali izvaja druge sorodne storitve za račun tretjih oseb, gre za opravljanje dejavnosti posredništva. Dohodek posrednika je plačilo za opravljeno storitev in ne dobiček, dosežen s trgovanjem z virtualnimi valutami.

 1. Mama, ki ni vešča trgovanja z virtualnimi valutami, naroči sinu, ki je tega vešč, naj ji za 1.000 € na borzi kupi virtualne valute kot naložbo. Sin slednje kupi v svojem imenu in za tuj račun. Pri tem tudi sam občasno, 80 dni v letu, vlaga v nakup virtualnih valut z namenom doseganja dobička na podlagi izkoriščanja kratkoročnih nihanj cen virtualnih valut na trgu. Izvede 700 naročil nakupov in prodaj v letu, povprečna vrednost njegovega portfelja je 30.000 €.

V obravnavanem primeru ne gre za opravljanje dejavnosti posredništva, saj sin nakupov in prodaj za tretje osebe ne izvaja trajno, kontinuirano, proti plačilu, …. Svoje storitve tudi ne ponuja na trgu. Prav tako sin ne opravlja dejavnosti trgovanja z virtualnimi valutami, ne glede na to, da sam v svojem imenu in za svoj račun opravi v davčnem letu večje število nakupov in prodaj virtualnih valut, vendar z njimi aktivno ne trguje, prav tako tega ne izvaja kontinuirano, kar se odraža v manjšem številu trgovalnih dni.

Pri presoji, ali gre v posameznem primeru za opravljanje dejavnosti posredovanja, se primarno izhaja iz splošnih predpostavk dejavnosti, pri tem pa so poleg splošnih okoliščin trgovanja pomembne še posebne okoliščine, kot je upravljanje s sredstvi tretjih oseb in npr. oglaševanje opravljanja dejavnosti trgovanja.

 1. Kako so obdavčeni »airdropi«, kjer se v zameno za hrambo določenih virtualnih valut prejme določena količina druge virtualne valute? Kako se davčno obravnava Bitcoin Cash, Bitcoin Gold itd. pri razcepitve Bitcoin, ki so jih prejeli imetniki?

Dohodek, ki ga doseže fizična oseba na podlagi t.i. “airdropov”, kjer se v zameno za lastništvo oziroma hrambo določene virtualne valute prejme določena količina druge virtualnih valute, ali Bitcoin Cash, Bitcoin gold, ki ga imetnik Bitcoina prejme ob njegovi razcepitvi, se po 105. členu ZDoh-2 šteje za drug dohodek, od katerega se izračuna in plača dohodnine po stopnji 25 %, če ga fizična oseba ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost “airdropa” oz. virtualne valute v evrih v času, ko je ta prejet.

Po 15. členu ZDoh-2 se obdavčujejo dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Dohodki so vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto, če ni s tem zakonom drugače določeno. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Dohodek, prejet v naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene, če ni z zakonom drugače določeno. Dohodek je pridobljen oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, če ni s tem zakonom drugače določeno. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi.

V kolikor zavezanec prejme enoto virtualne valute na podlagi »airdropa« v okviru opravljanja dejavnosti, vrednost tako prejete virtualne valute povečuje davčno osnovo (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti oziroma davka od dohodkov pravnih oseb. Povečuje jo skladno s pravili računovodske obravnave.


Celotno besedilo najdete na povezavi http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Drugi_dohodki/Opis/Podrobnejsi_opis_4_izdaja_Davcna_obravnava_poslovanja_z_virtualno_valuto_po_ZDoh-2_ZDDPO-2_ZDDV-1_in_ZDFS.pdf

Delo od doma

Investiranje preko spleta, kot dodatni zaslužek – delo od doma

Veliko ljudi sedaj išče kako bi dodatno zaslužili oziroma delo od doma. Dodaten zaslužek ali pasivni dohodek se da ustaviti z različnimi naložbami, ki imajo tako svoje slabosti, kakor svoje prednosti. V investiranje v naložbe vložimo denar, ki ga ob izgubi ne bo vplival na naše vsakdanje finance. Seveda je treba del denarnih sredstev, ki jih želimo investirati privarčevati. Pri tem je dobro, da svoj portfelj čim bolje razpršimo na različne naložbe in se tem zmanjšamo tveganje ob morebitnih izgubah. Tako na primer ne investiramo samo v eno vrsto delnic, prav tako je pametno tudi ne v delnice iz iste panoge. Preden pa začnete investirati, da boste pridobili dodaten zaslužek, je treba se dobro pozanimati, v kakšne naložbe se podajamo, kolikšna so tveganja, kakšno znanje potrebujemo za določeno naložbo.

Kriptovalute

Verjetno ste že veliko slišali o Bitcon in je trenutno verjetno edini način, da v relativno kratkem času dosežete resnično velik dobiček (ali izgubo). Kriptovalute so trend že nekaj let in danes lahko z njimi tudi že nekaj let plačujemo, imamo plačilno kartico, kjer imamo naložene svoje kriptovalute in v Sloveniji tudi že kupujemo. Poznamo že več kakor 800 vrst kriptovalut, kakor so Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Tether, Bitcoin SV, Litecoin, EOS, Monero, Prestol, Dash, NEO, Ethereun Clasic, IOT,  Zcash,. In še bi jih lahko naštevali. Poznamo ljudi, ki so skeptični do kripto valut in so v preteklosti že veliko izgubili, poznamo pa tudi ljudi, so si jih kriptovalute tako očarale, da mesečno vlagajo svoje prihranke v kriptovalute in z njimi redno trgujejo.

Poleg klasičnih kriptovalut, lahko tu omenimo še naložbe v ICO. Gre za naložbe v projekte, preko t. i. token-ov, ICO (Initial Coin Offering) ponudbe.

To je vsekakor zelo zanimiv način, kako vložiti svoj denar in verjetno bodo kriptovalute revolucionirale naše življenje v bližnji prihodnosti. In seveda je trgovanje z kriptovalutami nekakšno delo od doma.

Pričakovana letna donosnost: 100% +

Kar zadeva vire, si lahko ogledate seznam najljubših virov o kriptovalutah.

Še nimate odprtega kripto računa? Odprite ga! In začnite delo od doma.

Forex

Trgovanje s FOREXom morate vedeti, kaj počnete. FOREX je namreč trgovanje z valutami oziroma devizno trgovanje. Gre za dnevno trgovanje z valutami. Razlog, zakaj je ljudem zanimivo trgovanje na FOREX, je, da v Sloveniji, če trgujete sami na FOREX, potem je ves dobiček neobdavčen. Torej če se ne spoznate na devizno plačevanje, pa vas vseeno zanima dobiček, potem vam svetujemo uporabo trgovalnih robotov, kakor je David.Pro. Ne samo da lahko je to način dela od doma, temveč robot to dela namesto vas.

Pričakovani letni donos (z dobrim odmerkom sreče): 30-40%

Še nimate odprtega trgovalnega računa? Odprite ga! In začnite delo od doma.

Zlato in srebro

Najprej, kaj za vraga je bullion? Bullion je zlato in srebro, za katera je uradno priznano, da so čiste vsaj 99,5% in so v obliki palic ali ingotov in ne kovancev.

Torej kje lahko zalo kupimo, shranjujemo in prodajamo na spletu. Predvsem je tu pomembno, kje zlato, srebro in ostale plemenite surovine lahko shranjujemo. Zato na spletu obstajajo platforme, kot je BullionVault, ki skrbijo za shranjevanje za vas. Seveda lahko na platformi tudi kupujete in prodajate.

Ko dolgoročno ocenjujemo uspešnost zlata kot naložbe, je res odvisno od tega, kako dolgo razmišljamo o določenem obdobju. V 45-letnem obdobju je zlato preseglo zaloge in obveznice; v 30-letnem obdobju so zaloge in obveznice presegle zlato; in v 15-letnem obdobju je zlato preseglo zaloge in obveznice.

Pričakovana letna donosnost: Nihče ne ve zares, lahko so negativni donosi do dvomestnih pozitivnih donosov. Gre bolj za mehanizem za varovanje pred tveganjem kot za nekaj, kar vlagaš z upanjem na določeno stopnjo donosa.

Borza

Borza je eden najbolj znanih načinov investiranja. Delnice nekaterih podjetji so v zadnjih letih šle strmo gor. Tako bi na primer, če deset let nazaj v delnice Netflixa vložili $1.000, bi dandanes lahko ta ta vložen denar po desetih letih dobili $18.565. Kar ni slabo, kaj ne? Kdo si ne bi želel takšnega donosa?

Delnice lahko kupujete na dolgi rok ali na krajši rok in z njimi dnevno špekuliramo. Če se odločimo, da bomo špekulirali z dnevnicami, potem moramo spremljati, kaj se dnevno dogaja s podjetjem, katerega delnice smo kupili. Tako moramo spremljati redna kvartalna poročila o poslovanju podjetja, spremljati njihovo konkurenco, kaj se dogaja v njihovi panogi,…

Treba se je zavedati, da pri trgovanju z delnicami v Sloveniji treba plačati davek, ki je pa odvisen od dolžine časa, koliko časa smo lastnik delnic, ki smo jih kupili. In seveda je trgovanje z kriptovalutami nekakšno delo od doma.

Pričakovana letna donosnost: 10 % +

Lastništvo spletne strani

Pod lastništvom spletnih strani mislimo na spletna mesta ali mobilne aplikacije. Verjetno poznate nekoga, ki je dosegel določen uspeh z lastništvom spletnega mesta ali mobilne aplikacije. Torej lahko izdelate spletno stran ali blog, ki postane dobro uveljavljeno spletno središče z veliko koristnih informacij, da bodo ljudje radi hodili na vašo spletno stran. Tako lahko potem na svoji spletni strani začnete tržiti oglasni prostor. Spletno stran, pa lahko tudi odkupite od nekoga, jo izboljšate in nato prodate naprej za večjo maržo.

Če želite izvedeti več o nakupu in prodaji spletnih nepremičnin, si oglejte vodnik za prelistavanje spletnih strani in pocast Empire Flippers.

Pričakovana letna donosnost: 40% +

Posojila

Po zadnji finančni krizi so banke poostrile posojilne postopke in zato  veliko ljudi niso mogli dobiti posojili. V Evropi je to velik problem. Ker so obrestne mere tako nizke, ljudje neradi sklepajo posojila s svojo banko. Tako so na spletu nastale posojilne platforme, ki danes zelo dobro uspevajo.

S temi posojilnimi platformami se lahko razširite vašo naložbo čez več sto ali več tisoč posojilih v številnih državah. Izberete lahko tudi, v katero vrsto posojil želite investirati. Na primer: posojila za podjetja, posojila za avtomobile, posojila za obnovo domov, posojila za premostitev itd.

Priporočene platforme:

Mintos
Peerberry
Oktober
Iban

Več si lahko preberete o tem, kaj menim, da so najboljše platforme za posojanje P2P v Evropi 2020, ali o mojem mega pregledu Mintosa.

Pričakovana letna donosnost: 8-12%

Množično financiranje nepremičnin

To je precej varna in nizko tvegana naložba, saj kupujete nepremičnine, ki so v preteklosti zelo dobro imele vrednost. Kot vedno morate biti pozorni, v katere nepremičnine vlagate in čim več razpršiti.

Priporočamo geografsko raznolikost, na primer z lastnostmi na različnih lokacijah po Veliki Britaniji, Španiji in Italiji. Diverzificirate lahko tudi po vrstah nepremičnin, kot so najemnina, najemnina in celo posojila, zavarovana z nepremičninami.

To so moje najljubše platforme:

Property Moose – UK
Property Partner  – UK
iFunded – Nemčija
Bulkestate – Estonija

Pričakovana letna donosnost: 4-12 %

Spoznavanje sveta kriptovalut

Če ste novi v kriptovalutah in ne veste, komu zaupati na tem obsežnem področju, ki vsebuje veliko šarlatanov, so tukaj nekaj zanimivih povezav, kjer boste lahko zvedeli več o kriptovalutah:

Knjige

Pomebne spletne strani

Spletna mesta z viri

Skladi za kriptovalute

Spletne strani z novicami

Newsletters

Upravljavci portfelja

Borze za kriptovalute

Decentralizirana borza

Denarnice

Opozorila o cenah

ICOs

Debitne kartice

Grafikoni

Bitcoin bankomati

Platforme za trgovanje

Trgovanje s kriptovalutami

Tečaji

Forumi

Podcasti

Video vsebine na YouTube

Članki

White Papers

WordPress Plugins

Več seznamov virov

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 49,058.00 4.52%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 1,592.44 6.94%
 • tetherTether (USDT) $ 0.994332 0.85%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 176.40 6.96%
 • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 519.68 6.65%
 • eosEOS (EOS) $ 3.81 7.46%
 • neoNEO (NEO) $ 40.17 8.41%
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial